Аналіз регуляторного впливу

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

I. Визначення проблеми

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017році» від 20.12.2016 № 1791- VІІІ на 2017 рік встановлено єдиний податок на території Скалатської міської ради без застосування регуляторної процедури.

Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Часті зміни податкового законодавства вимагають щорічного прийняття регуляторних актів із встановлення місцевих податків.

Необхідність встановлення ставок єдиного податку зумовлена потребою приведення процедури прийняття регуляторного акту вимогам діючого законодавства. В зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу встановлено групи платників єдиного податку та відповідні ставки.

За даними звітів бухгалтерії Скалатської міської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються за рішенням сільської ради, сплачують до місцевого бюджету у 2016 році -1373021,45 грн. 2017 році - 1936651,08 грн. .

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Держава

V

Суб'єкти господарювання,

V

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення єдиного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення єдиного податку з 01.01.2019 року з урахуванням змін статтей 291-300 Податкового Кодексу необхідно провести регуляторну процедуру.

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

-- Виконання вимог чинного законодавства.

-- Врегулювання правовідносин між Скалатською міською радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

-- Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до сільського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку громади.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2017 року діюче на території Скалатської міської ради рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2018 році.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2017 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

По закінченню 2017 року рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2018 році.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2017 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливе незначне зменшення споживчих цін

Відсутні

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2017 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Виділення коштів з міського бюджету на програми соціально-економічного розвитку громади

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

1

5

6

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

9

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток).

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2018році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток).

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2017 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Відсутні

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Скалатської міської ради.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2016 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1

Рішення про встановлення єдиного податку на 2017 рік не буде діяти у 2018 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2019 року.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2017 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2017 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

Суб'єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за максимальними ставками згідно рішення Скалатської міської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками (1 відсоток).

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходжень у місцевий бюджет.

Рішення про встановлення єдиного податку на 2017 рік не буде діяти у 2018 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Рада не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2017 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Рішення про встановлення єдиного податку на 2017 рік не буде діяти у 2018 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Село не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку за

видами діяльності на території Скалатської міської ради на 2019рік» з метою

отримання зауважень та пропозицій.

2. Встановлення ставок єдиного податку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не здійснюється розрахунок витрат, якщо питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання не перевищує 10%. По Скалатській міській раді питома вага суб’єктів малого підприємництва становить 9%. Додаткових затрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва немає

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Строк дії акта – до повторного відстеження (проводиться через один рік), з подальшим продовженням чи внесенням відповідних змін.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники:

Назва показника

за 2016р

за 2017р.

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від всіх груп платників (тис. грн.)

295,471

491,496

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку від платників І-ІІ груп (тис. грн.)

180,295

376,320

Загальна кількість платників єдиного податку, чол.

203

256

Кількість платників єдиного податку І-ІІ груп, чол.

194

179

Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.)

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Скалатської міської ради

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

У рамках зазначених методів відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до сільського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

Розробник економічний відділ Скалатської міської ради

Керівник відділу М.П.Баран

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 січня 2018 року по 20 лютого 2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

16.01.2018 року

Робоча нарада по обговоренню стратегічного плану громади

20

Надано

пропозиції щодо вдосконалення

проекту акта

2

08.02.2018 року

Громадські слухання з обговорення стратегії розвитку громади

25

Надано пропозиції щодо вдосконалення проекту рішення

3

09.02.2018 року

Засідання постійних комісій з питань прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності, регламенту та з питань етики та питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку

10

Про винесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення « Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відміне від земельної дільнки на 2019 рік»

4

Робоча нарада з науковцями

0

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 395 (одиниць).

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 32,4 (відсотка) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури

0

0

0

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

395

395

395

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0

0

0

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула:

0

0

0

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

0

0

0

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

395

395

395

16

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

0

0

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва відсутні.

Керівник відділу М.П. Баран

ПРОЕКТ


СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА

ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___________ 2018 року №

Про встановлення ставок

єдиного податку за видами

діяльності на території Скалатської

міської ради на 2019 рік

Відповідно до ст.293 Податкового кодексу України , керуючись п. 24, п. 28 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити та затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб –підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності на території Скалатської міської ради на 2019 рік:

1.1. Для першої групи платників єдиного податку для всіх видів господарської діяльності, передбачених для цієї групи -10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

1.2. Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) .

2. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

3. Дане рішення набирає чинності з 1січня 2019 року.

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Скалатської міської ради .

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та обліку, управління комунальною власністю, соціально-економічного та культурного розвитку села.

Міський голова П.В.Савончак