Додатки до проекту ставок земельного податку

Додаток 1

до рішення міської ради

_________________ 2018 року № ____

СТАВКИ

земельного податку

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 1 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальна одиниця або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6124610500

Скалатська міська рада

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3

(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення5

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

1,000

1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,750

0,500

5,000

5,000

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,750

0,500

5,000

5,000

01.06

Для колективного садівництва4

0,750

0,500

5,000

5,000

01.07

Для городництва4

0,750

0,500

5,000

5,000

02

Землі житлової забудови5

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4

0,050

0,050

5,000

5,000

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,050

0,050

5,000

5,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,050

0,050

5,000

5,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,500

0,500

5,000

5,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,500

0,500

5,000

5,000

02.07

Для іншої житлової забудови

0,500

0,500

5,000

5,000

03

Землі громадської забудови5

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

2,000

2,000

5,000

5,000

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладівосвіти4

2,000

2,000

5,000

5,000

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги4

2,000

2,000

5,000

5,000

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

2,000

2,000

5,000

5,000

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

2,000

2,000

5,000

5,000

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

2,000

2,000

5,000

5,000

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

2,000

2,000

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

2,000

2,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

2,000

2,000

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

2,000

2,000

5,000

5,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

2,000

2,000

5,000

5,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

2,000

2,000

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

2,000

2,000

5,000

5,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

2,000

2,000

5,000

5,000

11

Землі промисловості5

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами6

2,000

2,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

2,000

2,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

2,000

2,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

2,000

2,000

5,000

5,000

12

Землі транспорту5

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

2,000

2,000

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

2,000

2,000

5,000

5,000

13

Землі зв'язку5

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікації

2,000

2,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення таексплуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

2,000

2,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення таексплуатації інших технічних засобів зв'язку

2,000

2,000

5,000

5,000

14

Землі енергетики5

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

2,000

2,000

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

2,000

2,000

5,000

5,000

16

Землі запасу

2,000

2,000

5,000

5,000

17

Землі резервного фонду

2,000

2,000

5,000

5,000

18

Землі загального користування 4

1,000

1,000

5,000

5,000

Ставки земельного податку підготовлені відділом земельних відносин та комунальної власності Скалатської міської ради

Керівник відділу М.В.Левицька

Додаток 2

до рішення міської ради

____________2018 року №___

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6100000000

6124600000

6124610500

Скалатська міська рада

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

-громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

-бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

-дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

-заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

-дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

-органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, суду, поліції, ДСНС, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державну прикордонну служба України, що утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів,

-державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

-релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

-підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, інваліди 1 і 2 групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Перелік пільг при сплаті земельного податку підготовлено відділом земельних відносин та комунальної власності Скалатської міської ради.

Керівник відділу М.В.Левицька