Проект ставки земельного податку

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються впродовж місяця від дати публікації за адресою: 47851, місто Скалат, вулиця Грушевського,2, Підволочиського району, Тернопільської області, телефон 3-16-07 та на електронну адресу – rada@skalatmr.gov.ua

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ПРОЕКТУ РІШЕННЯ СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

« Про встановлення ставок і пільг при сплаті земельного податку на території Скалатської міської ради на 2019 рік»

Розроблений з метою одержання зауважень та пропозицій відповідно до Податкового Кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта , затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 року.

Регуляторний орган : Скалатська міська рада, місто Скалат, вулиця Грушевського,2

Відповідальний за розробку проекту регуляторного акту: Відділ земельних відносин та комунальної власності Скалатської міської ради

Контактний телефон: 3-16-07

I. Визначення проблеми

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів.

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового кодексу України, рішенням міської ради, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками.

Постановою КМУ від 24 травня 2017 року № 483 « Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно , відмінене від земельної ділянки» визначено типові форми рішень про встановлення ставок та пільг і відповідно виникла необхідність привести рішення міської ради про встановлення ставок земельного податку у відповідність до норм Податкового Кодексу.

За даними звітів бухгалтерії Скалатської міської ради про виконання дохідної частини бюджету, платники земельного податку, для яких ставки регулюються за рішенням міської ради, сплатили до місцевого бюджету близько 1 570 699,71 грн. у 2017 році.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Держава

V

Суб'єкти господарювання,

V

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення місцевого податку на майно в частині плати за землю не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення з 01.01.2019 року місцевого податку на майно в частині плати за землю, з урахуванням змін в статях 269-289 Податкового кодексу України, необхідно провести регуляторну процедуру.

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

*Виконання вимог чинного законодавства.

*Врегулювання правовідносин між Скалатською міською радою та платниками плати за землю.

*Виконання бюджету, наповнення дохідної частини міського бюджету та ефективне використання коштів для виконання програм соціально – економічного розвитку громади.

*Забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету.

За умови не встановлення нових ставок земельного податку рішенням міської ради , відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового Кодексу України земельний податок буде нарахований за минулорічними ставками, що призведе до втрат бюджету. Це суперечить регуляторним принципам.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

По закінченню 2018 року рішення про встановлення ставок

земельного податку на території Скалатської міської ради

на 2017 рік має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Платники плати за землю залишаться без нормативного акту.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проекту рішення.

Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку громади.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

По закінченню 2018 року рішення про встановлення ставок земельного податку на території Скалатської міської ради на 2017 рік має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Платники плати за землю залишаться без нормативного акту.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

По закінченню 2018 року рішення про встановлення ставок земельного податку на території Скалатської міської на 2017 рік має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Платники плати за землю залишаться без нормативного акту.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

25

395

420

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

5.2%

32.4%

29%

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Суб'єкти господарювання – платники плати за землю у 2019 році будуть сплачувати плату за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Відстуні.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення Скалатської міської ради.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

2

По закінченню 2018 року рішення Про встановлення ставок земельного податку на території Скалатської міської ради на 2017 рік має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Платники плати за землю залишаться без нормативного акту.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні.

Відсутні.

Суб'єкти господарювання – платники плати за землю у 2019 році будуть сплачувати плату за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Встановлення додаткових пільг зі сплати за землю.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення Скалатської міської ради

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

По закінченню 2018 року рішення Про встановлення ставок земельного податку на території Скалатської міської ради на 2017 рік має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Платники плати за землю залишаться без нормативного акту.

Х

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості і виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Для впровадження цього регуляторного акту Скалатською міською радою будуть здійснені наступні організаційні заходи:

1.Розгляд та обговорення проекту рішення « Про встановлення ставок і пільг при сплаті земельного податку на території Скалатської міської ради на 2019 рік» на засіданні сесії міської ради.

2. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок і пільг при сплаті земельного податку на території Скалатської міської ради на 2019 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій.

3.Прийняття та врахування зауважень ( за наявності).

4.Затвердження проекту рішення на сесії Скалатської міської ради.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Витрати на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування є витратами на заробітну плату відповідних відділів і управлінь виконавчого комітету, які здійснюють облік платників земельного податку та надходжень податку до міського бюджету, і здійснюються у межах коштів, що передбачені на утримання відповідних органів Додаткових витрат запровадження регуляторного акту не потребує.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. Збільшення тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати можуть вплинути на платоспроможність населення та знизити рівень надходження податку. Значні темпи призводять до зниження попиту на користування земельними ділянками, та призводять до відмови від користування землею. Ці фактори можуть значно знизити привабливість використання земель для суб’єктів господарювання.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Строк дії акта – згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники

Назва показника

2016р.

2017р.

Надходження земельного податку з юридичних осіб (тис.грн.)

496 047,49

584 461,58

Надходження земельного податку з фізичних осіб (тис.грн.)

289 335,59

986 238,13

Рівень поінформованості платників плати за землю стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Скалатської міської ради https://skalatmr.gov.ua/

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись шляхом використання статистичних даних, розміру надходжень від сплати земельного податку.

Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

Розробник: Відділ земельних відносин та комунальної власності Скалатської міської ради.

Керівник відділу М.В.Левицька

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 січня 2018 року по 20 лютого 2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

16.01.2018 року

Робоча нарада по обговоренню стратегічного плану громади

20

Надано

пропозиції щодо вдосконалення

проекту акта

2

08.02.2018 року

Громадські слухання з обговорення стратегії розвитку громади

25

Надано пропозиції щодо вдосконалення проекту рішення

3

09.02.2018 року

Засідання постійних комісій з питань прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності, регламенту та з питань етики та питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку

10

Про винесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення « Про встановлення ставок і пільг при сплаті земельного податку на 2019 рік»

4

Робоча нарада з науковцями

0

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 395 (одиниць).

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 32,4 (відсотка) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури

0

0

0

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

395

395

395

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0

0

0

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула:

0

0

0

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

0

0

0

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

395

395

395

16

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

0

0

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва відсутні.

Керівник відділу М.В.Левицька

ПРОЕКТ

СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА

ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________________ СКЛИКАННЯ

_____________ СЕСІЯ

Код згідно з КОАТУУ 6124610500

Р І Ш Е Н Н Я

_________________ 2018 року №__________

Про встановлення ставок і пільг при сплаті

земельного податку на території юрисдикції

Скалатської міської ради на 2019 рік

Відповідно до Податкового Кодексу України( із змінами та доповненнями), ст.64 Бюджетного кодексу України, Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , на підставі п.24 ст.26 , ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та комісії з прав людини, законності, правопорядку, Депутатської діяльності, регламенту та етики, Скалатська міська рада -

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Скалатської міської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Рішення міської ради від 30.06.2016 року № 240 « Про встановлення плати за землю та пільг при сплаті земельного податку на території юрисдикції Скалатської міської ради» із внесеними змінами рішенням міської ради від 27 січня 2017 року № 510 визнати таким, що втратило чинність.

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

Міський голова П.В.Савончак