Проект рішення Про встановлення транспортного податку на території Скалатської міської ради на 2019 рік

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проект рішення Скалатської міської ради

Про встановлення транспортного податку на території Скалатської

міської ради на 2019рік

I. Визначення проблеми

Відповідно до ХІІ розділу ст. 267 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 21.12.2016 на 2017 рік встановлено транспортний податок на території Скалатської міської ради без застосування регуляторної процедури.

Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Часті зміни податкового законодавства вимагають щорічного прийняття регуляторних актів із встановлення місцевих податків.

За даними звітів бухгалтерії Скалатської міської ради про виконання дохідної частини бюджету, до місцевого бюджету не надходили кошти з транспортного податку. Запланувати, яка надійде сума надходжень на 2018 рік на сьогодні неможливо.

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Держава

V

Суб'єкти господарювання,

V

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення транспортного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення транспортного податку з 01.01.2018 року з урахуванням змін статті 267 Податкового Кодексу необхідно провести регуляторну процедуру.

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

*Виконання вимог чинного законодавства.

*Врегулювання правовідносин між Станіславською сільською радою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати транспортного податку.

*Встановлення транспортного податку, що дозволить виконати вимоги податкового законодавства та забезпечити сталі надходження до місцевого бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку міста.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2017 року діюче на території Станіславської сільської ради рішення про встановлення транспортного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до статті 10 місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте Станіславська сільська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте сільська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Фізичні особи – платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Відсутні

Фізичні особи – платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

0

0

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

0

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати на сплату транспортного податку не зміняться.

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати на сплату транспортного податку не зміняться.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

-

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України»

-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте сільська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання Станіславською сільською радою вимог податкового законодавства.

Платники податку у 2018 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Витрати суб’єктів оподаткування на сплату транспортного податку та обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміняться.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відповідно до статті 10 місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте сільська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте міська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Зміни у Податковому кодексі України, зменшення кількості платників податків. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України транспортний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення транспортного

податку на території Скалатської міської ради на 2018рік» з метою отримання

зауважень та пропозицій.

2. Встановлення транспортного податку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Додаткових затрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва немає.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП.

Строк дії акта – до повторного відстеження (проводиться через один рік), з подальшим продовженням чи внесенням відповідних змін.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта буде обрано базове відстеження

Рівень поінформованості громадян та суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Скалатської міської ради .

Один екземпляр надається до Підволочиського відділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

У рамках зазначених методів відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до сільського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

Розробник економічний відділ Скалатської міської ради

Керівник відділу М.П.Баран

Проект рішення


СКАЛАТСЬКА МІСЬКА РАДА

ПІДВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від __.02. 2018 року

Про встановлення транспортного

податку на території Скалатської

міської ради на 2019рік

Відповідно до ХІІ розділу ст. 267 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 21.12.2016, керуючись ст..26 п.24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити та затвердити на території Скалатської міської ради транспортний податок.
    1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
    2. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.
    3. Всі інші, не визначені в цьому рішенні поняття та положення щодо справляння вказаного податку, визначаються Податковим кодексом України.
  1. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
  2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Скалатської міської ради.

Міський голова П.В.Савончак