Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Реабілітацію після захворювань і травм пройшли 10,7 тис. працюючих

Новина
10.08.2021

За оперативними даними станом на 01 серпня 2021 року за кошти Фонду соціального страхування України медичною реабілітацією після перенесених захворювань і травм на базі санаторно-курортних закладів забезпечено 10 708 застрахованих осіб і їх дітей.

Відновне лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання і має високі показники ефективності в упередженні настання первинної інвалідності та відновлення здоров’я після інсультів, інфарктів, оперативних втручань тощо. Тож попри карантинні обмеження залишається важливим етапом продовження лікування складних паталогій.

Зокрема, пройтиреабілітаційнелікуваннянабазісанаторно-курортнихзакладівзакоштиФонду мають право застрахованіособи, якіперехворілина COVID-19 тамаютьускладнення. Звертаємоувагу, щоусісанаторно-курортнізаклади, доякихнаправляютьсяпацієнтизакоштиФонду, сувородотримуютьсянаявнихпротиепідемічнихзаходівдляпротидіїпоширеннюкоронавірусноїінфекції і гарантуютьбезпекузастрахованихосіб. Налікуваннянаправляютьсяпацієнти, яківжеперехворілина COVID-19 танезнаходяться у гострійстадіїзахворювання.

Для проходження курсу реабілітаційного лікування застраховані особи мають мати медичні покази – потребу в продовженні лікування на базі санаторно-курортних закладів визначає лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) лікарні, деперебуваєпацієнт. Направлення на реабілітацію відбувається зі стаціонару закладу охорони здоров’я.

Фонд соціального страхування України фінансує медичну реабілітацію за такими профілями:

– нейрореабілітація,

– м’язово-скелетна реабілітація,

– кардіо-пульмонарна реабілітація,

– медико-психологічна реабілітація учасників АТО,

– реабілітація після оперативних втручань на органах зору,

– реабілітація при порушенні перебігу вагітності,

–  інша (соматична) реабілітація (після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах).

Отримати консультацію щодо можливості пройти відновне лікування на базі реабілітаційнихвідділеньсанаторно-курортнихзакладівзакошти ФССУ застрахованіособиможутьзателефонами: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/975533  (оберітьвідділеннязатериторіальноюознакою).

Такождовідповідальнихосібза вказаними вище телефонамиможутьзвертатисьлікуючілікарі, чиїпацієнтипотребуютьпродовженнястаціонарноголікуваннянабазісанаторно-курортнихзакладів.

МеханізмотриманняреабілітаціїзакоштиФонду:

– післянаданнявисновкулікарсько-консультативноїкомісіїзакладуохорониздоров’ящодонеобхідностіреабілітаціїзапевнимпрофілем, лікувальнийзакладповідомляєробочийорганФондупронаявністьналікуванніособи, якамаєпоказидляпроходженнявідновноголікування;

– пацієнтунадаєтьсяпереліксанаторіїв, яківідповідаютьвимогампопрофілюйогохвороби, і вінсамостійнообираєсанаторно-курортнийзакладдляпроходженнялікування;

– органФондуузгоджує з санаторіємнаявністьвільнихмісць і укладаєтьсятристороннійдоговір – міжФондом, санаторієм і хворим;

– застрахованаособанаправляєтьсядосанаторно-курортногозакладунавідновнелікуваннязістаціонарулікарні;

– начасреабілітаціїпацієнтупродовжуєтьсялікарнянийлисток, заякимФондомфінансуєтьсядопомогапотимчасовійвтратіпрацездатності, абикомпенсуватипрацівникувтраченийзачаслікуваннязаробіток;

– післяпроходженняреабілітаціїзастрахованоюособоюпідписуєтьсяактприймання-передачінаданихпослуг.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

2018 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше